สเปรย์ระงับเหงื่อ

อลูมิเนียม คลอไรด์ Aluminium Chloride


 สารที่ช่วยลดการหลั่งเหงื่อ (ภาวะหลั่งเหงื่อมาก Hyperhidrosis)

กลไกการทำงานของ อลูมิเนียม คลอไรด์
การทำงานของอลูมิเนียม คลอไรด์ จะไปเคลือบบริเวณผิว ชะลอการหลั่งเหงื่อ ทำให้เหงื่อออกน้อยลง
สารละลายเกลืออลูมิเนียมเป็นสารระงับเหงื่อที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน สารระงับเหงื่อที่เป็นเครื่องสำอางค์มีส่วนผสมของอลูมิเนียมคลอไรด์บางส่วน ในขณะที่ aluminum chloride hexahydrate เป็นสารระงับเหงื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน
อลูมิเนียมคลอไรด์ ในความเข้มข้นที่ 20% สามารถลดและชะลดการหลั่งเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด


 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แก้ไขปัญหาเหงื่อและกลิ่นกายอันไม่พึงประสงค์ มี 2 รูปแบบตามลักษณะการทำงานคือ

-Antiperspirant คือ ลดการหลั่งเหงื่อโดยเฉพาะตามจุดอับต่างๆ บริเวณรักแร้ ข้อพับ มือและเท้า
-Deodorant คือ ระงับหรือลดกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ บริเวณ รักแร้ เท้า

“ Antiperspirant “
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะลดและชะลอการหลั่งเหงื่อ โดยมีหน้าที่ไปเคลือบบริเวณผิวชั้นนอกเพื่อให้การหลั่งเหงื่อออกมาน้อยที่สุด
“ deodorant “
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะทำงานโดยการลด หรือกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ แต่จะไม่ลดปริมาณเหงื่อ

 คุณสมบัติ

สเปรย์ระงับเหงื่อและกลิ่นกายรักแร้ มือ เท้า Salil Antiperspirant spray
มี Aluminium Chloride (Hexahydrate) ถึง 20% สามารถระงับเหงื่อและกลิ่นใต้วงแขน ได้ถึง 99%
สเปรย์ระงับเหงื่อรักแร้และกลิ่นกาย Salil Antiperspirant spray ใช้ได้ทั้งเหงื่อออกธรรมดาและเหงื่อออกมากผิดปกติ (Hyperhidrosis) ซึ่งระงับเหงื่อและกลิ่นได้ถึงขีดสุด ปลอดภัยไร้สารต้องห้าม

 ส่วนประกอบที่สำคัญ

Aluminium Chloride ช่วยในการระงับเหงื่อ
Vitamin B3 ช่วยให้ผิวค่อยๆขาว
Salicylic Acid ช่วยลดการเกิดกลิ่นใต้วงแขน และทำให้ผิวเรียบเนียนไร้ตุ่มไก่

 วิธีใช้

ฉีดพ่นสเปรย์ระงับเหงื่อ ระงับกลิ่นกาย SALIL หลังอาบน้ำก่อนนอนทุกวันติดต่อกัน 3-5วัน หรือจนกระทั่งเหงื่อลดลง หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นควบคุมอาทิตย์ละ1-2ครั้ง (เช็ดให้แห้งสนิททุกครั้งก่อนพ่น)

 ข้อควรระวัง

หากมีการโกน ถอน หรือแว๊ก ควรเว้นไว้ 48 ช.ม

เลขที่รับแจ้ง 40-1-5900072